Dylunio a datblygu digidol arloesol

Asiantaeth ddigidol yng Nghaerdydd yw Pobl Tech. Rydym yn dylunio ac yn datblygu gwefannau ymatebol, gwe-apiau ac apiau

Dechrau

Asiantaeth ddigidol

Beth rydyn ni'n ei gynnig

Asiantaeth ddigidol yng Nghaerdydd yw Pobl Tech sy'n arbenigo mewn dylunio ac adeiladu gwefannau pwrpasol. P'un a oes angen safle dwy dudalen, siop e-fasnach neu system e-fasnach arnoch chi, ni yw'r asiantaeth i chi.

Ein gwasanaethau

Datblygu Gwefannau

Rydym yn dylunio ac yn datblygu gwefannau pwrpasol, sydd nid yn unig yn edrych yn wych ond yn gweithio'n galed i'ch busnes. Rydym bob amser yn dylunio ein gwefannau i fod yn ymatebol, gan addasu i unrhyw faint sgrin fel eu bod yr un mor ddefnyddiadwy ar ffôn ag y maent ar liniadur.

Dylunio UI/UX a Brandio

Rydym yn dylunio ac yn datblygu gwefannau pwrpasol sydd nid yn unig yn edrych yn wych ond yn gweithio'n galed i'ch busnes. Rydym bob amser yn dylunio ein gwefannau i fod yn ymatebol, gan addasu i unrhyw faint sgrin fel eu bod yr un mor effeithiol ar ffôn ag y maent ar liniadur.

Gwe-Apiau

Rydym yn adeiladu apiau ac offer pwrpasol ar y we. O systemau archebu a siopau e-fasnach i feddalwedd rheoli a systemau monitro. Os oes gennych syniad am raglen neu blatfform byddem wrth ein bodd yn helpu.

Ein Dull

Sut rydyn ni'n ei wneud

1

Ymchwilo

Ein nod yw deall eich sefydliad yn llawn a'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni.

2

Dylunio

Rydym yn credu mewn gweithio gyda'r dylunio yn awain, gan gynnig symlrwydd a hygyrchedd wrth galon y gwaith.

3

Datblygu

Gellir adeiladu ein holl atebion yn bwrpasol, gan roi'r rhyddid i chi ddatblygu nodweddion arloesol ac effeithiol.

4

Cynnal a Chefnogaeth

Rydym yn cynnig cefnogaeth a monitro parhaus ar ôl i brosiect fynd yn fyw.

Ein Hegwyddorion Craidd

Amlieithog

Gellwn adeiladu ein holl atebion yn gwbl amlieithog, a gallant fod yn unol â gofynion y Safonau Iaith Gymraeg.

Hygyrchedd

Rydym yn dylunio ein datrysiadau gyda hygyrchedd wrth graidd y gwaith, gan sicrhau eu bod yn gweithio yn effeithiol i bob defnyddiwr.

Ymatebol

Mae ein datrysiadau'n gweithio'n effeithiol ar draws ystod o ddyfeisiau, o gyfrifiaduron i ffonau symudol.

GDPR

Gyda'n holl brosiectau, rydym yn cadw at yr egwyddorion GDPR.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech