fbpx

Estyn – Adnoddau Disgyblion

Gwefannau dysgu ar gyfer myfyrwyr cynradd ac uwchradd
Adnoddau disgyblion Estyn

Daeth Estyn atom i greu adnoddau i'w defnyddio gan ddisgyblion cynghorau ysgolion cynradd ac uwchradd. Nod yr adnoddau hyn yw cynorthwyo trafodaeth ac arwain myfyrwyr trwy bynciau sgwrsio yn eu cyfarfodydd cyngor ysgol.

Yn lle'r cyflwyniadau Powerpoint statig arferol a ddefnyddiwyd yn draddodiadol gan Estyn, fe wnaethom adnewyddu'r adnoddau trwy greu cyfres o deithiau rhyngweithiol ar y we. Mae disgyblion bellach yn gallu rheoli cymeriad a cherdded trwy leoliad ysgol lle cânt eu hannog i ateb cwestiynau ar bwnc penodol. Mae hyn yn llawer mwy diddorol i'r myfyrwyr ac mae adborth gan athrawon wedi bod yn hynod gadarnhaol.

Adnoddau disgyblion Estyn
Cymeriadau adnoddau disgyblion Estyn

Fe wnaethom ddylunio pob un o'r cymeriadau yn seiliedig ar logo 'cwlwm' Estyn. Mae'r darluniau'n llachar ac yn feiddgar, ac mae cliwiau gweledol ym mhob lleoliad i gynorthwyo trafodaeth y cyngor ysgol. Mae adnoddau ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd ac ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cymeriadau adnoddau disgyblion Estyn
Cymeriadau adnoddau disgyblion Estyn

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
hello@pobl.tech

Adroddiad Digidol am Ddim

14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

© Pobl Tech