fbpx

Asiantaeth fach. Syniadau Mawr

Team Pobl Tech

Rydyn ni'n dod â syniadau mawr i'r bwrdd; gan ddatrys eich problemau trwy feddwl yn greadigol ac yn strategol. Fel asiantaeth ddigidol aml-wasanaeth rydym yn darparu dylunio gwe, brandio a marchnata digidol wedi ei deilwra o’ch amgylch chi.

Fel asiantaeth ddwyieithog yng Nghymru rydym yn frwd dros ddylunio datrysiadau cyfathrebu amlieithog. Rydym yn arbenigo mewn gweithredu Safonau'r Iaith Gymraeg a chreu cynnwys dwyieithog effeithiol.

Rydym hefyd yn arbenigo mewn hygyrchedd. Mae ein datrysiadau wedi’u cynllunio gyda hygyrchedd yn ganolog, gan wneud yn siŵr eu bod yn gynhwysol, yn gweithio i bob defnyddiwr, ac yn unol â gofynion WCAG 2.1 pe dymunir.

Team Pobl Tech
Team Pobl Tech
Team Pobl Tech

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
hello@pobl.tech

Adroddiad Digidol am Ddim

14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

© Pobl Tech