fbpx

C&B Cymru – Gwefan Newydd

Dylunio a datblygu
Dyluniadau o wefan C&B Cymru

Mae C&B Cymru yn hyrwyddo, yn galluogi, yn datblygu ac yn helpu busnes a’r celfyddydau i gysylltu a ffynnu.

Fersiynau ffôn symudol C&B Cymru
Dyluniad tabled C&B Cymru
Dyluniad tabled o ardran archif C&B Cymru
Dyluniadau dyfeisiau symudol

Fe wnaethom ddylunio a datblygu gwefan newydd sbon ar gyfer C&B Cymru. Mae'r wefan newydd yn arddangos yr holl waith anhygoel y maent yn ei wneud ac yn gweithio'n galed i ddenu mwy o bobl a allai elwa o'u gwasanaethau. Mae ein datrysiad yn rhoi gwedd newydd ddeinamig, feiddgar a bachog i C&B Cymru er mwyn cyffroi defnyddwyr am y partneriaethau celfyddydol a busnes y maent yn eu meithrin.

Mae'r wefan yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac yn hygyrch. Rydym wedi cyflawni hyn heb aberthu creadigrwydd a beiddgarwch, a heb amharu ar angerdd a phersonoliaeth C&B Cymru. Mae hyn yn golygu y gall POB defnyddiwr ymgysylltu â C&B Cymru trwy eu gwefan.

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
hello@pobl.tech

Adroddiad Digidol am Ddim

14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

© Pobl Tech