Gwaith Elysium

Brand Elysium

Mae Elysium yn ddatblygiad newydd sydd wedi'i leoli ychydig y tu allan i Cairo yn yr Aifft. Mae'r datblygiad yn cynnwys tai moethus, ysbytai, gwestai, canolfan siopa a llawer mwy.

Llyfryn Elysium
Logo Elysium

Comisiynwyd Pobl Tech i greu brand a eitemau ategol ar gyfer Elysium i adlewyrchu'r ethos y tu ôl i'r datblygiad newydd.

Sut gallwn ni eich helpu chi?

Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
hello@pobl.tech

Adroddiad Digidol am Ddim

14 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd
CF24 5PJ

© Pobl Tech