Technoleg gofal iechyd digidol

Datrysiadau iechyd digidol ar gyfer darparwr gofal cymdeithasol blaenllaw

Relatives portal for residential care home residents

Charts displaying care home resident data

Care home website on mobile

Printed adverts for Graham Care

Cefndir

Y Briff

Mae Grŵp Gofal Graham yn berchen ar ac yn rhedeg cartrefi gofal ac ystafelloedd gofal ar gyfer dros 500 o drigolion ledled Surrey, Caint a Sussex. Mae Graham Care yn hyrwyddo’r defnydd o dechnoleg gofal iechyd digidol mewn lleoliadau gofal preswyl ac fe’u gelwir yn arloeswyr yn y maes hwn.

Rydym wedi gweithio’n agos gyda Graham Care ar nifer o brosiectau gwahanol, o frandiau a gwefannau i gymwysiadau gwe mwy datblygedig ac offer ar gyfer rheoli staff a phreswylwyr.

Ateb

Fe wnaethom ddylunio ac adeiladu gwefan ar gyfer cARTrefu a mynd at y prosiect hwn fel darn sy’n canolbwyntio ar hygyrchedd. Sicrhaodd y tîm dylunio eu bod yn defnyddio ffontiau mawr, clir lle bo modd yn ogystal â dylunio llywio a botymau clir.

Mae’r fforwm wedi’i adeiladu ar is-faes ar wahân i osgoi gorgyffwrdd â’r brif wefan. Mae’r nodwedd hon yn gwbl ddwyieithog ac yn defnyddio porthiant a rennir ar gyfer rhannu testunau.

Adeiladwyd y wefan ei hun yn WordPress oherwydd ei hyblygrwydd rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio ac am ei fod yn rhwydd ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol.

Gyda’i gilydd, rhoddodd hyn wefan bwrpasol ddwyieithog, chyfeillgar a hygyrch i brosiect cARTrefu, sydd hefyd wedi’i hadeiladu ar gyfer y dyfodol.

Cleient

Graham Care

Prosiect

Gwefannau, gwe-apiau a brandio

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech