Brandio a datblygu ar gyfer Flexifly

Chwyldroi'r diwydiant teithio awyr preifat

Website design for Flexifly aircraft hire

Flexifly flight booking system

Flexifly flight booking system

Flexifly home page on mobile

Destination picker for mobile app

Flight booking mobile app

Mobile flight booking system

Flexifly aircraft page on mobile website

Cefndir

Y Briff

Mae FlexiFly yn chwyldroi’r diwydiant llogi awyrennau preifat yn y DU. Mae eu dull arloesol yn newid wyneb archebu awyrennau preifat ac yn gwneud teithio awyr preifat yn fwy cost-effeithiol a hygyrch.

Cawsom y dasg o frandio’r busnes, yn ogystal â chreu gwefan slic i arddangos eu cynnig. Roedd angen cynllunydd hedfan ar y wefan hefyd er mwyn i ddefnyddwyr blotio eu taith, cael dyfynbris ac archebu eu taith.

 

Datrysiad

Roedd angen i’r brand fod â naws unigryw, ond nid yn rhy ddurd yr olwg gan eu bod yn anelu at wneud teithio awyr preifat yn fwy cost-effeithiol. Ystyriaethau allweddol eraill oedd hyblygrwydd; Gall Flexifly hedfan i feysydd awyr a llwybrau awyr na all y mwyafrif o weithredwyr eraill, a gwelededd. Mae ein brandio ar gyfer Flexifly yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r logo, gydag awyrennau a lifrai ceir rali yn ddim ond rhai o’r pwyntiau cyffwrdd rydyn ni wedi’u cynllunio ar eu cyfer.

Mae’r wefan hefyd yn adlewyrchu’r naws premiwm honno gyda delweddau o ansawdd uchel, palet lliw a theipograffeg wedi’i fireinio, a’r defnydd o animeiddio a thrawsnewidiadau. Un o amcanion allweddol y wefan yw egluro’r cysyniad o logi awyrennau a fydd yn anghyfarwydd â’r mwyafrif o deithwyr. Buom yn gweithio’n galed i wneud y cysyniad hwn yn hawdd ei ddeall mewn cyn lleied o amser â phosibl.

Mae’r wefan hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ‘gynllunio hediad’. Gall defnyddwyr chwilio am leoliadau neu ddewis o fap rhyngweithiol, yna derbyn dyfynbris ar unwaith am logi’r awyren yn ogystal âg unrhyw gostau ychwanegol.

Cleient

FlexiFly

Prosiect

Brandio, gwefan ac ap gwe

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech