Brandio Moethus

Brandio datblygiad moethus newydd yn yr Aifft

Cefndir

Mae Elysium yn ddatblygiad newydd sydd wedi’i leoli ychydig y tu allan i Cairo yn yr Aifft. Mae’r datblygiad yn cynnwys tai moethus, ysbytai, gwestai, canolfan siopa a llawer mwy. Comisiynwyd Pobl Tech i greu brand a chyfochrog ategol ar gyfer Elysium i adlewyrchu’r ethos y tu ôl i’r datblygiad newydd.

Cleient

NHMC

Prosiect

Elysium

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech