Dylunio a datblygu gwefan ar gyfer Chessmann

Gwefan newydd ar gyfer prif ddarparwr gwasanaethau tirfesur eiddo ac adeiladu y DU

Chessmann website

Chessmann mobile first web design

Chessmann website design

Chessmann website design

Chessmann brochure design

Cefndir

Y Briff

Chessmann yw un o brif ddarparwyr gwasanaethau tirfesur eiddo ac adeiladu y DU. Wedi’i sefydlu yng Nghaerdydd ym 1998, mae Chessmann wedi tyfu’n gyflym o’i ddechreuad fel Practis Mesur Meintiau i fod yn awr yn ymgynghoriaeth adeiladu amlddisgyblaethol sy’n gweithio ar draws pob sector o’r marchnadoedd eiddo ac adeiladu.

Gofynnwyd i Pobl Tech ail-ddylunio ac ailddatblygu eu gwefan, gan adnewyddu a moderneiddio eu golwg ac arddangos eu portffolio helaeth o waith newydd.

Ateb

Fe wnaethom ddylunio ac adeiladu gwefan newydd ar gyfer Chessmann a’u gosododd fel ymgynghoriaeth fodern, broffesiynol. Mae’r dyluniad yn ymgorffori ffotograffau mawr o ansawdd uchel o’u prosiectau, ynghyd â llinellau glân a thrawsnewidiadau i roi naws premiwm o ansawdd i’r safle.

Disodlwyd eu system rheoli cynnwys hen ffasiwn gan WordPress, gan roi llawer mwy o reolaeth iddynt dros eu cynnwys. Yn benodol, gellir diweddaru arddangosfa eu prosiectau yn rheolaidd ac yn rhwydd, gan arddangos eu gwaith diweddaraf i ddarpar gleientiaid.

Cleient

Chessmann

Prosiect

Dylunio gwefan

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech