Age Cymru - Gwefan

Gwefan ar gyfer prosiect cyffrous Age Cymru

cartrefu web app

cARTrefu Website Design

Activity Cards

Web app

Cefndir

Y Briff

Mae cARTrefu, sydd wedi bod yn rhedeg ers 2015, yn brosiect celfyddydol blaenllaw i Age Cymru gyda chyllid gan Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru. Nod y prosiect yw gwella’r ddarpariaeth o weithgareddau creadigol mewn cartrefi gofal a datblygu sgiliau artist wrth redeg y sesiynau hyn.

Gofynnwyd i ni adeiladu gwefan ddwyieithog newydd, a oedd yn cynnwys fforwm. Roedd angen ymarferoldeb ar y prosiect hefyd a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho eitemau, gweld dogfennau PDF a gweld fideos.

 

Datrysiad

Gwnaethom ddylunio ac adeiladu gwefan ar gyfer cARTrefu gan ddenfyddio hygyrchedd fel elfen ganolog. Gwnaeth y tîm dylunio yn siŵr eu bod yn defnyddio ffontiau mawr lle bo hynny’n bosibl ynghyd â dylunio llywiau a botymau clir.

Mae’r fforwm wedi’i adeiladu ar is-barth ar wahân i osgoi gorgyffwrdd â’r brif wefan. Mae’r nodwedd hon yn gwbl ddwyieithog ac yn defnyddio porthiant a rennir ar gyfer rhannu pynciau.

Adeiladwyd y wefan ei hun yn WordPress oherwydd ei hyblygrwydd ac am ei fod yn seilwaith gadarn ar gyfer y dyfodol.

Cleient

Age Cymru

Prosiect

Gwefan cARTrefu

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech