Ein gwasanaethau

Beth rydyn ni'n ei gynnig

Mae Pobl Tech yn cynnig ystod o wasanaethau dylunio a datblygu, gan greu atebion deallus a gafaelgar i fusnesau a sefydliadau. Oherwydd ein dull pwrpasol, byddwn yn gallu dylunio a datblygu’r atebion cywir ar gyfer eich sefyllfa unigryw.

Dylunio Gwe

Rydym yn dylunio ac yn datblygu gwefannau pwrpasol sydd nid yn unig yn edrych yn wych ond yn gweithio'n galed i'ch busnes. Rydym bob amser yn dylunio ein gwefannau i fod yn ymatebol, gan addasu i unrhyw faint sgrin fel eu bod yr un mor effeithiol ar ffôn ag y maent ar liniadur.

Gwe-Apiau

Rydym yn adeiladu apiau ac offer pwrpasol ar y we. O systemau archebu a siopau e-fasnach i feddalwedd rheoli a systemau monitro. Os oes gennych syniad am raglen ar gyfer y we byddem wrth ein bodd yn helpu.

Dylunio UI/UX a Brandio

Mae dylunio wrth wraidd yr hyn a wnawn yn Pobl Tech. Rydym yn creu atebion dylunio deallus a gafaelgar ar gyfer busnesau a sefydliadau, gan ddylunio brandiau, gwefannau a chymwysiadau

Cyfnod Darganfod ac MVP

Gallwn eich helpu i ddatblygu syniad sydd gennych, neu yn eich helpu i gwblhau'r hyn sydd gennych eisoes. Efallai y byddwn hyd yn oed yn gallu dylunio prototeip neu MVP i chi y gallwch ei ddefnyddio.

Apiau

Os oes angen i chi ddatblygu ap byddwn yn gallu helpu. Bydd y broses o adeiladu apiau yn debyg i'r broses o ddatblygu ap gwe, sy'n golygu y gallwn ni greu atebion sydd yn gwneud yr hyn rydych chi ei angen.

Datblygu Meddalwedd

Oherwydd ein dull pwrpasol, byddwn yn gallu datblygu meddalwedd yn ogystal â gwefan. Mae'r datblygiadau hyn wedi eu hadeiladu'n benodol i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech