Beth rydyn ni'n ei wneud

Ein Gwasanaethau

Mae Pobl Tech yn cynnig ystod o wasanaethau, gan greu atebion deallus a phwrpasol i fusnesau neu sefydliadau.

Dylunio

Gallwn eich helpu i greu cynnwys cyffrous ar eich cyfer, o'r wefan i gyfryngau cymdeithasol.

Marchnata Digidol

Gallwn helpu gyda'ch strategaethau OPCh, cynnwys neu hysbysebu.

Brandio

Gallwn helpu i greu brand newydd neu adnewyddu eich brand, gan hefyd greu set o ganllawiau brand i chi eu rhannu.

Datblygu Gwefannau

Ry'n ni'n datblygu gwefannau neu apiau gwe wedi'u teilwra ar gyfer eich anghenion. Mae'r cyfan yn hygyrch ac yn dilyn canllawiau GDPR.

Dylunio Gwe-Apiau

Gallwn adeiladu apiau pwrpasol ar gyfer y we. O systemau archebu a siopau e-fasnach i feddalwedd rheoli a systemau monitro.

Dylunio UI/UX

Mae dylunio wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan greu atebion deallus a gafaelgar sydd yn rhoi'r defnyddiwr yn gyntaf.

Datblygu Syniadau

Gallwn eich helpu i ddatblygu syniad sydd gennych. Gallwn hefyd ddylunio prototeip i chi ei ddefnyddio.

Datblygu Apiau

Os oes angen i chi ddatblygu ap yn ogystal â gwefan, byddwn yn gallu helpu.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech