Ein gwasanaethau

Egwyddorion craidd

Byddwn yn darparu datrysiad cwbl ymatebol, amlieithog, a hygyrch gan sicrhau cydymffurfiaeth â GDPR

Hygyrchedd

Rydym yn ymwybodol o ofynion hygyrchedd cynnwys gwe.

Mae hygyrchedd yn ofyniad allweddol i sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael profiad cadarnhaol. Fel rhan o’r gwaith adeiladu, mae’r dylunwyr a datblygwyr yn canolbwyntio ar helpu pawb i fwynhau’r profiad ar y datrysiad.

Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar y pedair egwyddor allweddol sy’n darparu’r sylfaen ar gyfer Hygyrchedd Cynnwys Gwe:

  • Gwybodaeth ganfyddadwy a rhyngwyneb defnyddiwr
  • Rhyngwyneb defnyddiwr 
  • Gwybodaeth ddealladwy
  • Cynnwys cadarn a dehongliad dibynadwy

Mae’r egwyddorion hyn yn ganllawiau sy’n darparu’r fframwaith a’r amcanion cyffredinol sy’n ein helpu i gyflawni lefel o gydymffurfiaeth sy’n hyrwyddo profiad cynhwysol i’r holl ddefnyddwyr.

Ymatebol

Rydym yn dylunio ein gwefannau i fod yn ymatebol, gan addasu i unrhyw faint sgrin fel eu bod yn gweithio mor effeithiol ar ffôn ag y maent ar liniadur.

Mae ein holl wefannau a chymwysiadau gwe yn cael eu datblygu’n ymatebol o’r gwaelod i fyny. Rydym yn sicrhau ymatebolrwydd traws-ddyfais trwy ddefnyddio fframwaith ymatebol, gan ddewis beth sy’n gweddu orau i’r datrysiad.

Mae ein datrysiadau yn gweithio;n effeithiol ar ffonau symudol ac wedi’u datblygu i fod yn gwbl ymatebol. Bydd yr ateb yn gweithio’n effeithlon ar bob platfform, fel bwrdd gwaith / gliniadur, llechen a ffôn clyfar.

GDPR

Rydym yn creu atebion sy’n cydymffurfio â GDPR yn llawn.

Gyda’n holl brosiectau, rydym yn cadw at yr egwyddorion sydd yn y GDPR. Bydd defnyddwyr bob amser wrth wraidd pob penderfyniad a wneir neu broses a wneir ynghylch data.

Bydd yr ateb yn cydymffurfio’n llawn â GDPR wrth ei lansio a bydd yn cynnwys datganiad cydymffurfio GRPD a Pholisi Preifatrwydd. Megis bod ar gael yn hawdd i bob defnyddiwr yn newislen troedyn gwefan.

Os yw’n berthnasol, gallwn gynnwys manylion y Swyddog Diogelu Data pwrpasol, ynghyd â manylion cyswllt i ddefnyddwyr ymholi.

Pobl Tech

Cyfeiriad

14 Neptune Court
Caerdydd CF24 5PJ

Cysylltwch â ni

hello@pobl.tech
© Pobl Tech