Archwiliad Digidol Am Ddim

Bydd archwiliad digidol yn dangos i chi beth sy'n gweithio a beth nad yw'n gweithio o fewn eich strategaeth ddigidol. Mae'n edrych ar ystod o asedau digidol o'ch gwefan i'ch cynnwys cyfryngau cymdeithasol, eich brand digidol drwodd i'ch strategaethau hysbysebu.

Sut bydd archwiliad digidol yn eich helpu chi?

Bydd yn eich helpu i ddeall sut mae eich busnes a'ch brand yn cael eu cyflwyno a'u canfod a bydd yn eich helpu i nodi meysydd sy'n peri problemau a chyfleoedd twf.

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Yn ogystal â dod i'ch adnabod chi a'ch nodau, byddwn yn edrych ar eich holl asedau digidol cyfredol. Yna byddwn yn llunio adroddiad byr gyda’n canfyddiadau a’n hargymhellion. Cyn siarad popeth gyda chi o'r diwedd.


  Sut gallwn ni eich helpu chi?

  Gadewch i ni siarad am eich syniadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych
  hello@pobl.tech

  Adroddiad Digidol am Ddim

  14 Neptune Court
  Vanguard Way
  Caerdydd
  CF24 5PJ

  © Pobl Tech